Joomla project supported by everest poker review.

Articles / Hakop Djelalian

 

 

 

 

Hakop Djelalian

Enzeli

Էնզելի

 

      Էնզելին ընդհանուր կովկասեան պար է եւ Վրաստանի ոչ-քրիստոնեայ մի քանի ցեղախմբերի է պատկանում: Սա առաջին հերթին: Սակայն վրացիք, որպէս տիրակալ, մշակել են այն եւ բեմականագրել են: Եւ քանի հայերն էլ Վրաստանի «ներքին տիրակալներ»ն էին - նաեւ մշակոյթի առումով - հայագրել են: Ի վերջոյ եղանակը չէ միայն, այլ մի պար արտայայտելու կերպը, մօտեցումը, նամանաւանդ՝ մշակումը: Ուստի ԵՒ հայկական պար: Ու ժողովրդայինը դառել է բեմական (ոպերա): Ապացոյց Սպենդիարովի «Ալմաստ» ու «Խանդութ» գործերում օգտագործածը:

     «Էնզելի», որպէս անուն թրքակերտ է, սակայն մշակումը եւ նորահնար յղացքները սոսկ հայկական են: Փաստ՝ Ձ նախանշւած գործերը, նաեԱրամ Խ.ի եւ այլոց ժող. կամ բեմականացւած գրառումներն ու մշակումները: Կան տարբերակներ խմբային ու առանձնապարի, որտեղ կարելի է տարբերել տուեալ ժողովուրդի «պարա-մտածողութիւնը» եւ վայրի-բնակատեղու ճաշակն ու պահանջը: Չափը 6/6 բայց ոչ նորագոյն «Նացելի»ի նման:

 

 

 

Thursday the 18th. Design by JoomlaTemplateMaker.