Joomla project supported by everest poker review.

Դ

 

 

Դ

 

                    

                  Դագդի սինամա սավդուգյում (Dagdi sinama savdugyum)

                  Դալու, լե, լե (Dalu, le, le)

                  Դանկի (Danki)

                  Դավալար գաթար գալար (Davalar gatar galar)

                  Դավաջի, դեվեջի (Davaji, deveji)

                  Դերիկո, հոյ Նար (Deriko, hoy Nar)

                  Դէ, բադան, բադան (De, badan, badan)

                  Դյամա դըն դըչմա նկա (Djama den dechma nka)

                  Դյուզքանդա դուրանը խաղցա ես (Dyuzqanda durane khaghtsa yes)

                  Դյուքքյանդա դուրանը խաղցա ես (Djuzqanda durane khaghtsa)

                  Դոլաբե (Dolabe)

                  Դոն, դոն, դոնի, դոնի յարը (Don, don, doni, doni yare)

                  Դուզքյանի դուրանը (Duzqyani durane)

                  Դույլի, դույլի, գույլի ջան (Duyli, duyli, guyli jan)

                  Դուսքյանդի դուրանը (Dusqyandi durane)       

                  Դուրնալար (Durnalar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday the 18th. Design by JoomlaTemplateMaker.