Joomla project supported by everest poker review.

Թ

 

 

 

Թ

 

                  Թագվորի մեր, դուրս արի (Tagvori mer, durs ari)

           Թալանե (Talane)

           Թամզարա (Tamzara)

           Թամզարա - համզարա (Tamzara - hamzara)

                  Թամուր աղա (Tamur agha) 

                  Թանզարա (Tanzara)

           Թավուխ պարի (Tavukh pari)     

           Թարս պար (Tars par)

           Թաքավորի գյովընդ (Tagavori gjovnd)

           Թաք թանձարա (Taq tandzara)

           Թաքյվորի մեր, թաքյվորի խեր տուս արե (Taqyvori mer, taqyvori kher tus are)

           Թաք շորոր (Taq shoror)

           Թեյլո (Teylo)

           Թըտու մախօխ գօվալու պար (Tetu makhokh govalu par)

           Թըփ մաղազա (Tep maghaza)

           Թիթրէմէ (Titreme)

           Թիք խօրան (Tiq khoran)

           Թիք պար (Tiq par)

           Թրթռուկ (Trtruk)

           Թուն ջինար ըլնես (Tun Jinar elnes)

           Թուր մարտալի (Tur martali)

           Թօփալ բարի (Topal bari)

           Թօփալ պար (Topal par)

 

 

 

            

Thursday the 18th. Design by JoomlaTemplateMaker.